Domov

Ekologické problémy sveta

Za posledné roky sa problém ekológie dostáva viac do povedomia bežných ľudí. V článku spomenieme 3 hlavné problémy životného prostredia, ktorým ľudstvo momentálne čelí.

  1. Globálne otepľovanie je jedna z najnebezpečnejších hrozieb, ktorej ľudstvo v dnešnej dobe čelí. Pred 10 rokmi vedci vydali varovanie, že takýmto tempom sa teplota o 100 rokov na zemi zvýši o toľko stupňov, že Zem už bude obývaná minimálne z nedostatku pitnej vody a jedla. Avšak za poslednú dekádu sa prognózy o zhoršení stavu našej planéty postupne zlepšujú, čo je skvelá správa pre nás všetkých. Netreba sa ale predčasne tešiť, pretože problém plynov z elektrární, masívneho vyrubovania lesov, roztápania ľadovcov, zvyšovania hladiny oceánov, pálenie uhlia a mnoho iných faktorov stále pridávajú na urgentnosti riešenia tohto problému.
  1. Ako ďalšou hrozbou je znečistenie ovzdušia, vody a pôdy. Ako sme si mohli všimnúť, vo veľa krajinách sa rozhodlo s týmto problémom bojovať a vymenili sa plastové produkty za ekologickejšie ako napr. tašky, slamky, poháre, príbory a pod. Avšak toto je len minimálna pomoc v boji proti znečisteniu, keďže veľa korporácii sa rozhodlo ignorovať emisné nariadenia a rozhodlo sa pokračovať vo vypúšťaní nielen odpadkov, ale aj odpadovej alebo rádioaktívnej vody do oceánov viď. Problém vypustenia rádioaktívnej vody z elektrárne Fukušima, ktorá je diskusiou dlhé roky. Je samozrejmé, že napravenie dekád degradovania dôležitosti riešenia problému znečisťovania prostredia je na dlhú trať, ale môžeme povedať, že malé ale významné pokroky sú viditeľné za tých pár rokov snahy. Ako príklad môžeme uviesť:
 

Sú to presne tieto malé zmeny, ktoré spôsobujú lepší život pre nás, aj pre iné živé bytosti na našej planéte. Zmenou našich zaužívaných toxických zvykov môžeme zachrániť nespočetne veľa druhov živočíchov a zabezpečiť lepší život pre našich potomkov.

  1. Tretím veľkým problémom je preľudnená planéta, ktorej číslo sa dvíha každým rokom o milióny. Každý človek musí jesť a mať prístrešie nad hlavou, zdravotné poistenie, viac cestovných prostriedkov a minutých energii, čo znamená viac vyrubovania lesov za účelom spraviť prístrešie nad hlavami ľudí, pestovanie viac jedla, aby ľudia mali vôbec šancu prežiť. Preľudnenie planéty tiež môže spôsobiť vyššiu nezamestnanosť, ekologickú degradáciu a vyššiu šancu a rýchlosť roznášania chorôb a vírusov. Tomuto problému sa však dá sčasti predísť. Nikto samozrejme netvrdí, že sa majú ľudia vzdať predstavy o rodine, avšak veľa krajín by muselo upustiť od svojich zaužívaných noriem, predsudkov a byť trošku viac otvorení tabu témam, aby mohli spraviť to minimum, aby sa predišlo tomuto problému.
 

Život, ktorý máme na našej planéte je vzácny a jedinečný, preto by sme nemali hazardovať s jej zdravím, keďže tým škodíme aj sami sebe a mali by sme sa snažiť ju robiť lepším a krajším miestom pre nás a budúce generácie. Samozrejme, problémov, ktoré nás ohrozujú je oveľa viac. Ak sa zaujímate o ekologické témy, budeme radi ak si pozriete naše ďalšie články.

Najnovšie články