Domov

Fotovoltický panel – fakty, ktoré pre Vás budú užitočné

Cena elektrickej energie čoraz rýchlejšie rastie, a preto väčšina z vás uvažuje nad inštaláciou fotovoltického systému. Pri výbere realizačnej firmy musíte byť veľmi opatrní a zistiť si každý detail o firme. Ak neviete, čo sa opýtať a aké dokumenty si vyžiadať, prinášame vám článok s mnohými tipmi. 

Pred výberom firmy by ste však mali vedieť niečo aj o základných pojmoch a faktoch, ktorých znalosť je nesmierne dôležitá. 

Základné fakty, ktoré by ste mali ovládať

1. Výroba FTVP (fotovoltického panelu) na plochu

Výroba FTVP na plochu je približne rovnaká – je jedno, či má panel 200 Wp, 380 Wp, alebo 550 Wp –, rozdiely sú iba vo väčších/v menších rozmeroch. Spravidla potrebujeme na 1 kWp (kWp je hodnota maximálneho výkonu FTVP, teda počet panelov x výkon) približne 6 m2 plochy.

2. Výroba FTVP za rok

Výroba FTVP za rok sa udáva tak ako spotreba elektrickej energie v kWh. Na Slovensku sa pohybuje v rozsahu od 1 000 do 1 100 kWh na 1 kWp inštalovaného výkonu FTVP.
Pre jednoduchosť tak môžeme stanoviť pomer 1 kWp = 1 MWh výroby elektrickej energie za rok.

3. Orientácia pri inštalácii

FTVP môžeme efektívne inštalovať od východnej strany cez juh až po západnú stranu so sklonom od 10 do 45 stupňov. Nemusíme mať teda len južnú orientáciu a 36-stupňový uhol sklonu, čo sú na Slovensku najideálnejšie podmienky.

4. Potreba výroby FTVP a možnosti zapojenia do distribučnej sústavy

Mali by sme poznať spotrebu elektrickej energie za rok, nájdeme ju na vyúčtovacej faktúre za dodávku elektrickej energie. Ak je napríklad 5 MWh, tak podľa bodu 2. bude potrebných 5 kWp FTVP.

Treba mať na mysli najmä to, že podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov môžeme inštalovať malý zdroj do 10 kWp, pričom pri súkromných osobách majú distribučné spoločnosti povinnosť pripojiť takýto malý zdroj do distribučnej sústavy (DS). Inštalácia FTVP nad 10 kWp už predstavuje lokálny zdroj, pričom takýto zdroj podlieha súhlasu distribučných spoločností. Negatívom toho je, že keď ho neschvália, FTVZ nemôžete do DS pripojiť, dá sa ísť len cestou nezapojenia FTVP do DS.

5. Fotovoltická elektráreň

FTVP vyrábajú jednosmerné napätie, preto na zmenu takto generovanej energie je potrebný invertor, generátor… Takáto zostava FTVP spolu so striedačom a príslušenstvom tvoria fotovoltickú elektráreň (FTVE).

6. Správna inštalácia

Správna inštalácia FTVE a jej pripojenie sú najdôležitejšie na dosiahnutie maximálnej výroby.

7. Realizačná firma

Odporúčame byť mimoriadne dôsledný pri jej výbere a hoci je to náročné, vyplatí sa to. Ak firma ponúka rôznych výrobcov panelov, meničov a batérií, je jej pravdepodobne jedno, čo predá. Predá, čo má na sklade, nie to, čo je najvhodnejšie pre zákazníka. FTVE je komplexné zariadenie, preto je potrebné, aby bolo aj komplexne navrhnuté, namontované a odskúšané.

Čo sa týka kategórii FTVE (fotovoltickej elektrárne), poznáme 3 základné, ktorých rozdiely by ste zaručene mali poznať.

ON GRID

FTVE je stále pripojená na DS, menič pracuje len v prítomnosti sieťového napätia (pri výpadku elektrickej energie nevyrába, ani keď svieti slnko).

OFF GRID

FTVE nie je pripojená na DS, teda musí mať batériové úložisko a dodáva elektrickú energiu, keď svieti slnko, prípadne pokiaľ sú batérie nabité.

HYBRID

Ide o kombináciu vyššie uvedených, ktorá ponúka všetky možnosti pracovných režimov ON GRID aj OFF GRID. Tieto FTVE pracujú zvyčajne v režime ON GRID a iba pri výpadku elektrickej energie sa prepínajú do režimu OFF GRID. Majú samostatný výstup pre zálohované rozvody, ktoré musia byť galvanicky oddelené od „sieťových“ rozvodov (v rozvádzači musia byť samostatne vyčlenené obvody).

Ako vidíte, existuje široké množstvo faktov a kategórií, ktoré je nutné aspoň čiastočne poznať pred výberom správneho fotovoltického systému a jeho samotnou inštaláciou. V EV-GP máme širokú škálu odborníkov, ktorí vám radi zodpovedajú na všetky vaše otázky a pomôžu vám s výberom a realizáciou FTVE. 

Najnovšie články