EV-GP Nabíjanie Elektromobilov

EV-GP nadčasové nabíjacie systémy

Nadčasové Nabíjacie Systémy

EV-GP mobilné riešenie nabíjania

kontajnerové riešenie, ktoré okrem zdroja elektrickej energie umožňuje postaviť nabíjacie stanice aj tam, kde nie je
dostatočné pripojenie na elektrickú sieť alebo tam pripojenie vôbec nie je.

Nadčasové Nabíjacie Systémy

EV-GP mobilné riešenie nabíjania

kontajnerové riešenie, ktoré okrem zdroja elektrickej energie umožňuje postaviť nabíjacie stanice aj tam, kde nie je
dostatočné pripojenie na elektrickú sieť alebo tam pripojenie vôbec nie je.

Nadčasové Nabíjacie Systémy

EV-GP nabíjacia stanica s úložiskom energie

inovatívne riešenie, ktoré spája nabíjanie a ukladanie elektrickej energie. Táto kombinácia znižuje náklady na energiu a v
prípade výpadku prúdu slúži aj ako záložný zdroj elektrickej energie. Ďalšími benefitmi sú zníženie a stráženie rezervovanej
kapacity, vyrovnávanie odchýlky. Systém ukladania energie zabezpečuje najlepšie ceny elektriny a umožňuje priamu účasť
na trhu s energiou. Automaticky vyhodnocuje spotrebu, poskytuje online prehľad a vyhodnotenia.

Nadčasové Nabíjacie Systémy

EV-GP nabíjacia stanica s úložiskom energie

inovatívne riešenie, ktoré spája nabíjanie a ukladanie elektrickej energie. Táto kombinácia znižuje náklady na energiu a v
prípade výpadku prúdu slúži aj ako záložný zdroj elektrickej energie. Ďalšími benefitmi sú zníženie a stráženie rezervovanej
kapacity, vyrovnávanie odchýlky. Systém ukladania energie zabezpečuje najlepšie ceny elektriny a umožňuje priamu účasť
na trhu s energiou. Automaticky vyhodnocuje spotrebu, poskytuje online prehľad a vyhodnotenia.

Riešenia sú chránené patentom