Domov

Patenty

EV-GP je tvorcom všetkých poskytovaných technických riešení a tieto riešenia sú chránené v zmysle priemyselného vlastníctva v Slovenskej a Českej Republiky.