Obnoviteľné Zdroje Energii

EV-GP veterné turbíny

 

EV-GP veterné turbíny 
Veterné turbíny EV-GP unikátne riešenie veternej turbíny.

  • EV-GP strešná verzia  5 – 10 kWp
  • EV-GP stĺpová verzia  10 – 20 kWp


Veterné pomery

Veterné pomery Slovenska sú komplikované nielen v dôsledku zložitej orografie, ale veľkú zásluhu na tom má aj značná premenlivosť počasia v priebehu roka. Dôležitú úlohu zohráva aj homogenita aktívneho povrchu, ktorá určuje jeho drsnosť.

Na nížinách západného Slovenska sa priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad aktívnym povrchom pohybuje v intervale od 3 do 4 m/s, na východnom Slovensku od 2 do 3 m/s. V kotlinách je veternosť závislá od ich polohy a uzavretosti, resp. otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam. V otvorenejších kotlinách, napr. v Považskom podolí, Podtatranskej kotline, Košickej kotline, sa priemerná ročná rýchlosť vetra pohybuje v intervale od 2 do 3 m/s, v uzavretejších kotlinách, kde je aj najväčší výskyt inverzií, napr. Zvolenská kotlina, Žiarska kotlina, Žilinská kotlina, dosahuje priemerná ročná rýchlosť vetra hodnoty v intervale od 1 do 2 m/s, v uzavretých dolinách aj menej ako 1 m/s. Aj v nižších polohách sa vyskytujú exponované lokality s vyšším ročným priemerom rýchlosti vetra ako 4 m/s (Košice, Bratislava). V pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky, je priemerná ročná rýchlosť vetra 4 až 8 m/s. Maximálna rýchlosť vetra v nárazoch v nížinách presahuje 25 m/s, v pohoriach až 35 m/s. Maximálna rýchlosť bola nameraná dňa 29.11.1965 na Skalnatom plese, 78,6 m/s, resp. 283 km/h.