Domov

Batériové úložiská

Batériové úložiská energie EV-GP (ako alternatívny zdroj elektrickej energie) ponúkajú nadčasové riešenie s aktívnym znižovaním prevádzkových nákladov. Z dlhodobého hľadiska sa investícia do Obnoviteľných Zdrojov Energie – OZE, ako fotovoltickej energie, batériového úložiska, veternej energie a vodíkových technológií oplatí aj z dôvodu aktívneho znižovania uhlíkovej stopy – CO2. CO2 je čoraz častejšie na pretrase na európskych i národných legislatívnych fórach, pričom výrazným spôsobom zasiahne, alebo už zasahuje do Environment Social Governance – ESG skóre všetkých spoločností, ktoré tento report budú musieť predkladať najneskôr za rok 2027.

Čo je to batériové úložisko

Batériové úložisko je kompaktný batériový systém pre domácnosti, priemysel a energetiku, ktorý do interiéru, alebo exteriéru a prináša elektrickú energiu z alternatívneho zdroja energie, prípadne z  distribučnej siete.

Úložiská energie EV-GP sú plne automatické a samostatne koordinujú výrobu a spotrebu elektrickej energie. Najlacnejšia je tá energia, ktorú si sami vyrobíte a uskladníte, pričom jej uskladňovaním posúvate jej spotrebu v čase podľa potreby. Posúvanie v čase je kľúčové pre jej efektívne riadenie a znižovanie nákladov na nákup elektrickej energie. Riadiaca jednotka dokáže sledovať ceny na trhu a podľa toho automaticky navrhnúť plán nákupu elektrickej energie pre dosiahnutie najnižších nákladov pri zachovaní všetkých požiadaviek. Úložiská energie EV-GP je možné financovať z vlastných zdrojov, formou leasingu, nákupom na splátky, ale je tu možnosť si ho aj prenajímať a tak nemeniť svoj investičný cash – flow plán.

Doprajte si najlacnejšiu „cudziu“ energiu na trhu

Najatraktívnejšou výhodou kompaktných batériových úložísk je bez pochýb okrem ukladania prebytkov z OZE znižovať cenu nákupu elektrickej energie a jej zdieľanie.

EV-GP batériové úložiská vám zabezpečia nižšie náklady na energie, priama účasť na energetickom trhu, najlepšie ceny elektriny na trhu – spotové ceny nákup/predaj, podporné služby – vyrovnávanie odchýlky, ochrana proti výpadkom prúdu – záložný zdroj energie, zníženie rezervovanej kapacity, stráženie rezervovanej kapacity, automatické vyhodnocovanie potreby energie, využívanie predikčných systémov na báze reálnych spotrieb, nulové prietoky do DS s prepojením na fotovoltický menič, online prehľady a vyhodnotenia, možnosť nabíjania z prebytkov OZE, znižovanie uhlíkovej stopy CO2 a poskytovanie podkladov pre ESG reporty.

Najnovšie články